Om Berco Produktion

Bercos huvudsakliga verksamhet är att utveckla och tillverka transportskåp avsedda för lätta lastbilar. Berco har idag ett flertal stora kunder. Beträffande lätta lastbilar är Volkswagen Transportbilar en av de största. Samarbetet med Volkswagen har bland annat utmynnat i skåpkonceptet VOLYMAX, vilket säljs över hela Sverige genom Volkswagens rikstäckande återförsäljarnät. Iveco är en annan av våra stora kunder där vi har utvecklat Skåpkonceptet Fastlane. Vi levererar skåp till alla på marknaden förekommande märken av transportbilar.

Berco arbetar kontinuerligt på att förbättra och bredda produktsortimentet för att alltid ha ett intressant utbud. Vi kan idag t.ex. erbjuda skåp för transport av farligt gods s.k. ADR EXII på lätta lastbilar. Bolaget arbetar hårt med att bredda kundstocken med helt nya kunder men även med att utöka servicen till befintliga.

Företaget är lokaliserat till Degerbyns industriområde i Skellefteå. Verksamheten bedrivs i egna lokaler.

Fordonen kan levereras besiktigade och färdiga för att tas i trafik.

Verksamheten omfattar även en serviceverkstad för reparationer och underhåll av våra kunders påbyggnader.